• اتصالات استیل صنایع غذایی
  مشاهده محصول

  اتصالات استیل صنایع غذایی

  اتصالات استیل صنایع غذایی Steel Fitting اتصالات استیل به دو صورت اتصالات استیل جوشی و اتصالات استیل دنده ای تولید و در صنایع غذایی ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع دارویی و شیمیایی […]

 • اتصالات استیل ایرانی
  مشاهده محصول

  اتصالات استیل ایرانی

  اتصالات استیل ایرانی Steel Fitting اتصالات استیل به دو صورت اتصالات استیل جوشی و اتصالات استیل دنده ای تولید و در صنایع غذایی ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع دارویی و شیمیایی مختلف […]

 • اتصالات استیل 321
  مشاهده محصول

  اتصالات استیل 321

  اتصالات استیل 321 Steel 321 Fitting اتصالات استیل 321 به دو صورت اتصالات استیل 316 جوشی و اتصالات استیل 321 دنده ای تولید و در صنایع غذایی ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع […]

 • اتصالات استیل 316
  مشاهده محصول

  اتصالات استیل 316

    اتصالات استیل 316 Steel 316 Fitting اتصالات استیل 316 به دو صورت اتصالات استیل 316 جوشی و اتصالات استیل 316 دنده ای تولید و در صنایع غذایی ، گاز ، بخار ، هوا و […]

 • واردات لوله استیل
  مشاهده محصول

  واردات لوله استیل

  واردات لوله استیل Steel Pipe واردات لوله استیل : لوله استیل به علت داشتن مقاومت به خوردگی عالی یکی از پر کاربردترین لوله های مهندسی می باشند.این مقاومت از وجود مقدار قابل توجه کروم ناشی میشود.مقدار […]

 • نورد لوله استیل
  مشاهده محصول

  نورد لوله استیل

  \ نورد لوله استیل Steel Pipe نورد لوله استیل : لوله استیل به علت داشتن مقاومت به خوردگی عالی یکی از پر کاربردترین لوله های مهندسی می باشند.این مقاومت از وجود مقدار قابل توجه کروم ناشی […]

 • نمایندگی لوله استیل
  مشاهده محصول

  نمایندگی لوله استیل

  نمایندگی لوله استیل Steel Pipe نمایندگی لوله استیل : لوله استیل به علت داشتن مقاومت به خوردگی عالی یکی از پر کاربردترین لوله های مهندسی می باشند.این مقاومت از وجود مقدار قابل توجه کروم ناشی میشود.مقدار […]

 • مشخصات لوله استیل
  مشاهده محصول

  مشخصات لوله استیل

  مشخصات لوله استیل Steel Pipe مشخصات لوله استیل : لوله استیل به علت داشتن مقاومت به خوردگی عالی یکی از پر کاربردترین لوله های مهندسی می باشند.این مقاومت از وجود مقدار قابل توجه کروم ناشی میشود.مقدار […]